Изграждане на цветни композии

     Цветните композиции с геометрична форма са: проста, сложна, геометрична, мозайка.
     Според растителните видове, които се използват, зацветяване то може да бъде: сезонно, многогодишно или смесено. При зацветяване на дадена площ се подбират най-подходящите видове, които да контрастират ненатрапчиво и да радват окото.
   Изграждане на цветна композиция с геометрична форма, при зацветяването се подбират най-подходящи видове по констраст които да се вписват на зелената площ и да радват окото. 
   Плевене – ръчно плевене на зелени площи и различни храстови групи в вашета градина Подмяна на заболели или изсъхнали  растени – това се извършва при невъзможно излекуване със средства на растителната защита. Зазимяване и отзимяване на градини и дворове – завръзване, овиване на топлолюбиви зелени храстови групи, подрязване при нужда -през зимата и на пролет.