Новини

Новини

КАКВО Е ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И КАКВИ СА ЕТАПИТЕ

Озеленяването е комплекс от дейности, които целят създаването на зелени пространства, заети от цветя, декоративна или местна растителност, настилки, водни ефекти и леки конструкции. Озеленяването

прочети