Ландшафтен дизайн и проектиране

Предишна
Следваща

   Ние  изготвяме професионални и креативни проекти за озеленяване на дворове и градини и ще ви помогнем и с най-сложния ландшафтен дизайн,  за да сбъдне вашите мечти. Оставете проектирането на градини в ръцете на нашите ландшафтни архитекти. Качественият проект за озеленяване е също толкова важен, колкото и самото озеленяване.

За това потърсете професионално мнение още сега И НИ СА ОБАДЕТЕ! Вижте нашета  ГАЛЕРИЯ  за да се уверите в нашия професионален подход към ландшафтния дизайн и проектиране на градини.

Процесът на създаване на концепция за ландшафтен дизайн започва с първата ни среща. Определяме обхвата на проекта за озеленяване, желанията и нуждите на клиента с оглед на място.

Първа консултация за обсъждане на идеи за ландшафтен дизайн е абсолютно БЕСПЛАТНА.

   Изготвяме строго индивидуална оферта за проект за озеленяване съобразена с  размера и обхвата на зелената площ. Подбираме какъв пакет документация ви е необходима и съставяме ценово предложение. Базовият пакет проектна документация включва:

  •    Ситуация – показва актуалния терен преди започване на озеленяване
  •    Идейно-Дендрологичен проект – Скица в план на нашите идеи за озеленяване на вашата градина, обозначават се местата за засаждане на декоративните дървета храсти и цветя и техния вид. Обсъждаме местата на всички бъдещи декоративни архитектурни елементи в градината – беседки, пейки, водни елементи
  •    Посадъчна схема – част от проектирането на градини, където се обозначава точното място и бройки на декоративната растителност
  •    Обяснителна записка и окрупнени количества за озеленяване.
Предишна
Следваща

   Ако ви е необходима допълнителна проектна документация по част „Паркоустройство и Благоустройство“ за издаване на разрешение за строеж, запознайте се по-подробно с видовете документация. Изготавяме и фитосанитарни оценки и декларации за отсъствие на растителност.

   Като всеки друг дизайн, ландшафтният също се подчинява на естетическите принципи. Задачата му е да даде създаде хармония между архитектурата и природните форми. Простотата и изчистеността на зелената архитектура винаги се съобразяват с функциите на мястото на ландшафтното благоустройство, за да може красотата и практичността да съществуват заедно!

   Гледаме на всяка градина като на произведение на изкуството.

Преобладаващата зеленина в градината е основата на нашата работа. Тя оформя един фон, на който създаваме малки райски кътчета от цветя, декоративни водоеми и др.

   Част от работата на ландшафтния дизайнер е да прецени особеностите на мястото – архитектурата е от особено значение. Важно е също количеството светлина, което стига до обекта, както и почвените характеристики и много други фактори.

    Най-предизвикателната задача пред специалиста обаче е да прояви въображение и да си представи как би изглеждал обектът след време.

   Сентенцията „Животът е кратък, изкуството е вечно“ в нашата работа е доста условна, тъй като изкуството, което създаваме, е живо.